Information om mig

Om mig

Min verksamhet, erfarenhet och kunskap

Hej!

Pontus Lindén heter jag och är 40 år.

Mitt företag är precis i uppstartsfasen då jag efter många år i branschen anser att jag samlat på mig tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att bedriva en egen verksamhet och på bästa möjliga sätt tillgodose mina kunder med kompetens och kvalité.


Erfarenhet 

Componenta Wirsbo (smidesindustrin) år 2004 (repstopp)

- underhållsarbete mekanisk karaktär, demontering, renovering av luftdriven smidesmaskin av typ motslagshejare 10MH.

Sandvik Rotary Tools AB år 2005 - 2006

- Svetsning , manuell samt robotstyrd 

- Krav på svetsprov samt intern ritningsläsningsutb. utförd med omdöme väl godkänd.

Skanska Stomsystem AB år 2007- 2009

-  Lic.Svetsning och smidesarbeten i betong och stålstommar

- Montage av stål och betongelement

- Gjutningar av betongelement samt bjälklag 

Contiga AB år 2010- 2012

Lic.Svetsning och smidesarbeten i betong och stålstommar

Montage av stål och betongelement

Gjutningar av betongelement samt bjälklag

Consolis AB Strängbetong år 2012- 2016

Lic.Svetsning och smidesarbeten i betong och stålstommar

Montage av stål och betongelement

Gjutningar av betongelement samt bjälklag

Samarbete med Havator AB Montage 2022- (inhyrd)

Samarbete med Prefabmästarna Sverige AB 2022- (inhyrd)

Samarbete med Peab AB 2022-

Kunskaper

- Ritningsläsning

- Skärning med gas 

- Tig- svetsning (rostfritt och svart stål)

- MMA- svetsning (svart och rostfritt stål)

- MIG- svetsning 

- Radiovana/handtecken för styrning av torn/mobilkran

- Montage av prefab stål/betongelement samt bjälklag.

- Betongarbeten (gjutning bjälklag, väggelement)

- Säkra lyft, Fallskydd & Räddning

- Framföra/Köra Saxlift,Bomlift

- Formning och armering

- Träarbeten

- Markarbeten

- Grovarbete

- Markentreprenad 


Utbildningar/ Intyg

- Svetsarprövning EN 287-1 111 P BW 1.2 B t12,5 PF ss-nb,ml (utgånget datum)
- Svetsarprövning EN 287-1 111 P BW 1.1 B t12,3 PF ss-nb (utgånget datum)
- Svetsarprövning EN 287-1 111 P BW 1.2 B t15 PE ss-nb (utgånget datum)
- BedsAB Säkra lyft 
- Kursintyg GMP intro och säkerhet för entreprenörer (Biovitrum)
- Intyg Första hjälpen - HLR 
- Certifikat utb. Fallskydd och räddning steg 3 (FAL4003)
- KranAB Liftförarbevis 
- HILTI certifikat (bultpistoler,härdplaster,expander,brandskydd)
- Heta Arbeten (utgånget datum)
- Bas P / Bas U Certifikat utfärdat 2022-02-12
- Säkra lyft Certifikat utfärdat 2022-02-13
- Asbest allmän utb. certifikat utfärdat 2022-02-13
- Ställning 2-9 m Allmän utb. certifikat utfärdat 2022-02-14
- Fallskydd teori Diplom utfärdat 2022-02-16
- Brandfarliga arbeten certifikat utfärdat 2022-02-18
- Arbete på väg steg 1.1 Nivå 1 certifikat utfärdat 2022-02-18
- Arbete på väg steg 1.2 certifikat utfärdat 2022-02-18
- Arbete på väg steg 1.3 certifikat utfärdat 2022-02-18
- Slutna utrymmen utb. Diplom utfärdat 2022-02-23
- Ritningsläsning Intyg utfärdat 2022-03-04
- Affärsetik Intyg utfärdat 2022-03-08
- Arbetsmiljö Intyg utfärdat 2022-03-08
- Svetsarprövning EN 9606-1 111 P BW 1.2 FM1 B t12 PF ss-nb,ml valid to2024-03-03
- Svetsarprövning EN 9606-1 111 P FW 1.2 FM1 B t12 PB sl valid to 2024-03-03
SSG Entre Grundkurs Intyg giltig tom 2025-04-13
- Safe construction Training Intyg utfärdat 2022-03-09