Tjänster jag erbjuder

Grovarbete och montage av betongstommar


Svets och smidesarbeten i betong / stålstommarBygg

Grovarbete ,betongarbete,prefab,smide

>  Svetsning och smidesarbeten i betongstommar.

>  Betongarbeten i betongstommar.

>  Svetsning och smidesarbeten i stålstommar.

>  Montage av stål / betongelement av olika betong- och stålstommar.

> Tig svetsning inom industri och bygg.

> MMA svetsning inom bygg och industri

> Servicejobb 

> Hantverksjobb 

> Arbete med asbest

> Kalkylering 

> Grovarbeten 

> Markarbeten / Mark entreprenad