Projekt Obbola

07.10.2022

Formning, armering och gjutning av betongfundament samt betongplatta åt Peab AB i samarbete med Havator AB.